DUK

1 buteliuko ar aerozolinės pakuotės apsaugos priemonės "Protector F1" užtenka namui, kuriame yra iki 16 viengubų radiatorių. Dvigubas radiatorius skaičiuojamas kaip du atskiri radiatoriai. Jei jūsų name grindinio šildymo sistema, tuomet 1 buteliuko/aerozolinės pakuotės "Protector F1" užteks iki 130 kv.m. pločio sistemai. Vadovaukitės taisykle, kad geriau į šildymo sistemą įterpti daugiau nei mažiau korozijos inhibitoriaus. Pvz. jūsų namo grindinio šildymo plotas yra 200 kv. m. Yra saugu į tokią sistemą įterpti 2 buteliukus/aerozolines pakuotes priemonės "Protector F1".

Ne, įpylę daugiau apsaugos priemonės sistemai nepakenksite. Svarbu, kad sistema visą laiką būtų užpildyta apsaugos priemone. Rekomenduojama kartą metuose patikrinti sistemoje esančios apsaugos priemonės koncentraciją ir, jeigu koncentracija sumažėjusi, įpilti papildomą kiekį apsaugos priemonės. Daugiau informacijos, kaip pamatuoti koncentraciją, rasite apsaugos priemonių koncentracijos nustatymo instrukcijoje.

Paprastai apsaugos priemonės "Protector F1" ir "F1 Filter Fluid+Protector" išlieka veiksmingos visą sistemos tarnavimo laiką. Kartą metuose rekomenduojama patikrinti jų koncentraciją ir, jeigu koncentracija mažesnė nei rekomenduojama, įpilti papildomą kiekį apsaugos priemonės.

Koncentracija sumažėja tais atvejais, kai sistemoje atlikti remonto darbai ir pakeista dalis vandens. Taip pat tada, kai sistema dažnai papildoma šviežiu vandeniu. Koncentracija gali sumažėti, kai sistemoje yra detalių iš skirtingų metalų - cheminiai priedai "sunkiai dirba" neleisdami metalams tarpusavyje sąveikauti ir koroduoti, todėl greičiau eikvojasi.

"Protector F1" tinka įvairaus amžiaus šildymo sistemų apsaugai nuo korozijos ir nuovirų susidarymo. Tačiau prieš užpildant jau eksploatuojamą šildymo sistemą, ją pirmiausia rekomenduojama išplauti plovikliu "Cleaner F3", kad pasišalintų susikaupusios nuoviros, dumblas, metalų nuosėdos.

Priemonę "F1 Filter Fluid + Protector" galima naudoti tik tose šildymo/šaldymo sistemose, į kurias sumontuotas bet kurio gamintojo cikloninis magnetinis filtras (pvz. Fernox TF1).

Šios priemonės sudėtyje esantys dispergentai pakelia teršalus ir kreipia juos į filtro korpusą, kuri jie pasilieka iki išvalymo. Be to, ši priemonė veikia kaip inhibitorius ir apsaugo metalus - plieną, varį, aliuminį, ketų - nuo korozijos, taip pat neleidžia susidaryti nuoviroms.

500 ml priemonės užtenka apsaugoti 130 l tūrio sistemą. Kartą metuose rekomenduojama patikrinti priedo koncentraciją.

Todėl, kad prevencija visada kainuoja pigiau nei gedimų šalinimas.

Plovimo metu iš naujai sumontuotos šildymo sistemos pašalinami fliusų ir tepalų likučiai (nauji radiatoriai iš vidaus sutepti tepalais, kurie šiltame vandenyje tirpsta ir ima kauptis ant šilumokaičio), montavimo metu galimai patekę teršalai (pvz. polistirolo, plastikų gabalėliai, metalų drožlės, žvyras, akmenukai ir pan.).

Naujai sumontuotą šildymo sistemą geriausia plauti neutralios cheminės sudėties plovikliu "Cleaner F3". Paleiskite katilą ir cirkuliuokite ploviklį sistemoje 1 val. Tada išleiskite ploviklį iš sistemos ir labai gerai ją išskalaukite, kol ištekantis vanduo bus visiškai švarus.

Jei nėra galimybės praplauti cheminiu plovikliu, bent jau gerai praskalaukite naują šildymo sistemą paprastu vandeniu, kad pasišalintų galimai patekę kietieji teršalai.

Chemiškai praplautą arba vandeniu praskalautą sistemą užpildyti vandeniu, į kurį rekomenduojama įterpti reikiamą kiekį priemonės "Protector F1", kuri apsaugo nuo korozijos, neleidžia susidaryti nuoviroms, kauptis dujoms. Taip eksploatacijai paruošta sistema ir atskiri jos įrenginiai veiks sklandžiai ir ekonomiškai.

Veikiančią šildymo sistemą rekomenduojama profilaktiškai išplauti nelaukiant, kol atsiras šios dažniausiai pasitaikančios problemos: nešyla radiatoriaus viršus arba apačia, tenka dažnai nuorinti radiatorius, radiatoriuose arba vamzdyne kaupiasi dujos, triukšmingai dirba katilas, silpna cirkuliacija, pastebimai išauga šildymo ir karšto vandens gamybos kaštai. Tokios problemos paprastai rodo, kad šildymo sistema yra užkalkėjusi, pažeista korozijos.

Seną šildymo sistemą labai svarbu išplauti prieš keičiant katilą. Plovimo metu iš sistemos pašalinamas juodas dumblas (geležies oksidai), kalkių nuosėdos ir kitokie teršalai. Pasitaiko atvejų, kai į nešvarią sistemą sumontuoto naujo katilo šilumokaitis per keletą mėnesių "apauga" sistemoje esančiais teršalais ir jį tenka keisti.

Vidutiniškai nešvarią šildymo sistemą rekomenduojama plauti plovikliais "Cleaner F3" arba "Powerflushing Cleaner F5". Kai šildymo sistema labai užkalkėjusi, naudokite rūgštinį ploviklį "DS-40 System Cleaner". Rūgštiniu plovikliu nerekomenduojama plauti senesnių nei 10 metų sistemų, atsargiai plauti sistemas, kuriose daug plieno. Jei reikia papildomai nukalkinti šilumokaitį, naudokite nukalkinimo miltelius 'DS-3 Limescale Remover".

Prieš plaunant veikiančią šildymo sistemą, ją pirmiausia reikia labai gerai išskalauti švariu vandeniu, kad pasišalintų anksčiau naudotos ir galimai likusios vandens priežiūros priemonės ir sistemoje susikaupę laisvai plaukiojantys teršalai.

Vidutiniškai per 1 valandą ploviklis ištirpdo sistemoje esančias purvo nuosėdas. Tačiau norint pašalinti sukietėjusias nuosėdas (geležies oksidus, nuovirasį), ploviklį įprastu šildymo režimu dirbančioje sistemoje rekomenduojama palikti 7 - 14 dienų. Praėjus rekomenduojamam plovimo laikui, ploviklį būtina išleisti ir labai gerai išskalauti sistemą, kol ištekantis vanduo bus visiškai švarus.

Rekomenduojama išplautą sistemą užpildyti priemone "Protector F1", kuri apsaugo nuo korozijos,  nuovirų susidarymo ir neleidžia pasikartoti toms problemoms, kurios išspręstos atlikus cheminį praplovimą. 

Vidinių šildymo sistemos protėkių hermetikas "Leak Sealer F4" sandarina nedidelius protėkius, atsiradusius dėl nesandarių sujungimų. Tais atvejais, kai protėkis atsirando dėl mechaninio pažeidimo (pvz. atliekant remontą pragręžtas vamzdis), priemonė greičiausiai neišspręs problemos. Įterpus protėkių hermetiką į sistemą, paleidžiame cirkuliaciją, kad priemonė tolygiai pasiskirstytų. Protėkis užsandarinamas per 1 - 24 val. Praėjus šiam laikui hermetikas nustoja veikti. Labai svarbu tinkamai dozuoti protėkių hermetiką. Viršijus rekomenduojamą koncentraciją 2 ir daugiau kartų, yra tikimybė, kad hermetikas gali užklijuoti tas sistemos vietas, kurių nereikia sandarinti.